Table 2.

The predicted RNase III sites of bacteriophage φYeO3-12

Putative RNaseIII siteSequence of predicted stem-loopa
NameRangePutative cleavage siteΔG (kcal/mol)
R0.3 956–1009 997–998−14.9UAAGCGAAUAACUCAAGGUCGCACUGAAAGCGUGGCCUUUAU↓GAUAUUCACUUA
R0.45 1490–1545 1532–1533 −20.8GUAAGUGUUAAACUCAAGGUCGCUCCAUGCGAGUGGCCUUUAU↓GAUUAUCACUUAU
R1 3245–3293 3282–3283 −19.6GAGUCUUUUCUUACAGGUCAUCAUGUGGUGGCCUGAAU↓AGGAACGAUUU
R1.1 6340–6391 6379–6380 −20.9GAGAGUUAAACUUAAGGUCAUCACCGACGGUGGCCUUUGU↓GAUUAACUUUC
R1.3 6856–6896 6891–6892 −18.8GAAUCCU(↓)UAAGGUCACUUAACAUGAGUGGCCUUUGU↓GAUUC
R3.8 11350–11377 Not clear−15.0 UAAAGGGAGACUUAACGGUUUCCCUUUG
R4.7 13706–13754 13743–13744 −18.4AAGUGAUAAACUCAAGGUCGCCCAAGGGUGGCCUUUAU↓GAUUAUCAUUU
R6.5 17901–17971 17960–17961 −23.3AAGUGAUAAACUCAAGGCUCUCUGUAUUAACCCUCACUAAAGGGAAGAGGGAGCCUUU AU↓GAUUAUUACUU
R13 26209–26246 Not clear−21.8 GUCUCCCUGUGGUGAAUUAACCCUCACUAAAGGGAGAC
R18.5 36433–36486 36474–36475 −22.0UAAGUGACAUACUCAAGGUUCUCCACUCGGGGGAGCCUUUAU↓GGAUGUUAUUUG
  • a ↓, cleavage site; (↓), secondary cleavage site.