TABLE 1.

Primers used in this study

PrimerSequenceaLocation
cdtAF5′-ATCTAAGGAGAGGTACAATGAAA643-665b
cdCR5′-TTAGCTACCCTGATTTCTCC2745-2765b
cdtBF5′-GCTAAGGAGTTTATATGCAATG1329-1350b
cdtBR5′-TTAGCGATCACGAACAAAACTA2173-2194b
SDM-25′-TATTATCGGGAGGACAAGGTGC1947-1518b
SDM-35′-GTGCGCCAATTATTATCGGGGGGGCAAGGTGCAG1487-1520b
cdtCR (PstI)5′-aaaCTGCAGTTAGCTACCCTGATTTCTCC2745-2765b
cdtCF (BglII)5′-ggaAGATCTGGAGAATACTATGAAAAAATATT2195-2217b
cdtAR (BglII)5′-tgaAGATCTTTAATTAACCGCTGTTGCTTCT1307-1328b
cdtAR5′-TTAATTAACCGCTGCTGTTGCTTCT1307-1328b
HX15′-GCGCCATTTGGTCACAAT777-794c
HX5R (BglII)5′-ggaAGATCTAAGTATCTACATTATTTGTAATGC1597-1620c
cdtCR25′-CACCGGTGGTCTTAAAATTTTA2723-2744b
cdtCR35′-TTGGCCCAAAAGGAGGTAATA2701-2721c
  • a Restriction sites are underlined. Mutated nucleotides are boldfaced and underlined. Extra nucleotides added are lowercased.

  • b Position of primer is according to GenBank accession no. AB017807.

  • c Position of primer is according to GenBank sequence accession no. X16829.