TABLE 1.

S. enterica group B serovars

Strain no.SerovarO-antigensH antigenwzyα(1-6) of serovar Schleissheim presentwzyα(1-2) of serovar Typhimurium presentForma
Phase 1Phase 2
1994Ayinde1,4,12,27dz6+B(i)
1993Ayton1,4,12,27l,wz6+B(i)
2023Ball1,4,12,27ye,n,x+B(i)
1491Bredeney31,4,12,27l,v1,7+B(i)
2032Brezany1,4,12,27d1,6+B(i)
1490Budapest1,4,12,27g,t+B(i)
2046Bury4,12,27cz6+B(i)
1979Drogana1,4,12,27r,ie,n,z15+B(i)
2015Entebbe1,4,12,27zz6+B(i)
2011Eppendorf1,4,12,27d1,5+B(i)
2054Fortune4,12,27z10z6+B(i)
2051Gloucester1,4,12,(27)il,w+B(i)
2056Hallfold1,4,12,27cl,w+B(i)
2013Jericho1,4,12,27ce,n,z15+B(i)
2038Jos1,4,12,27ye,n,z15+B(i)
2037Kamoru4,12,27yz6+B(i)
2040Kano1,4,12,27l,z13,z28e,n,x+B(i)
2074Kimuenza1,4,12,27l,ve,n,x+B(i)
2067Kingston1,4,12,27g,s,t+B(i)
2095Kubacha1,4,12,27l,z13,z281,7+B(i)
2079Kunduchi1,4,12,27l,z13,z281,2+B(i)
2081Legon1,4,12,27c1,5+B(i)
2077Ljubljana4,12,27ke,n,x+B(i)
2063Maska1,4,12,27z41e,n,z15+B(i)
2064Massenya1,4,12,27k1,5+B(i)
2070Nakuru1,4,12,27az6+B(i)
2097Neumuenster1,4,12,27k1,6+B(i)
2101Remo1,4,12,27r1,7+B(i)
2103Sarajane4,12,27de,n,x+B(i)
1412Schleissheim14,12,27b+B(i)
2069Schwarzengrund1,4,12,27d1,7+B(i)
2105Sloterdijk1,4,12,27z35z6+B(iii)
2106Southampton4,12,27rz6+B(i)
1492Stanley1,4,[5],12,27d1,2+B(i)
2108Tafo1,4,12,27z351,7+B(i)
2109Teddington4,12,27y1,7+B(i)
1984Thayngen1,4,12,27z411,2,5+B(i)
2080Tinda1,4,12,27ae,n,z15+B(i)
2115Trachau4,12,27y1,5+B(i)
2078Tripoli1,4,12,27bz6+B(i)
2119Uppsala1,4,12,27b1,7+B(i)
2120Vellore1,4,12,27z10z35+B(ii)
2121Vom4,12,27l,z13,z28e,n,z15+B(i)
2122Vuadens (X-98)4,12,27z4,z23z6+B(i)
2071Wagenia1,4,12,27be,n,z15+B(i)
1995Wien1,4,12,27bl,w+B(i)
2123Wilhelmsburg4,12,27z38+B(i)
2125Yaounde4,12,27z35e,n,z15+B(i)
2004II4,12,27g,t+B(i)
2006II1,4,5,12,27ae,n,x+B(i)
2024II1,4,12,27ze,n,x+B(i)
2027II1,4,12,27az39+B(i)
2014II1,4,12,27g,m,s,te,n,x+B(i)
2018II1,4,12,27l,vz39+B(i)
2020II1,4,12,27k1,6+B(i)
2043II1,4,12,27l,ve,n,x+B(i)
2048II(1),4,12,27be,n,x+B(i)
2055II1,4,12,27z1,5+B(i)
2005II1,4,12,27e,n,x1,7+B(i)
2041II4,12,27iz35+B(ii)
1996Azteca4,5,12l,v1,5B(vi)
2072Travis4,12g,z511,7B(vi)
2110Tejas4,12z36B(vi)
2111Tennyson4,12g,z51e,n,z15B(vi)
2112Texas4,12ke,n,z15B(vi)
2019II4,12z1,7+B(iv)
2001II4,12l,z28+B(iv)
2002II1,4,12z29e,n,x+B(iv)
2003II4,12de,n,x+B(iv)
2007II4,12b1,5+B(iv)
2008II4,12g,z62+B(iv)
2016II4,12g,m,tz39+B(iv)
2022II4,12zz39+B(iv)
2025II4,12e,n,x1,2,7+B(iv)
2026II4,12z391,5,7+B(iv)
2028II4,12l,we,n,x+B(iv)
2044II1,4,5,12f,g,tz6:z42+B(iv)
2000Abony1,4,5,12be,n,x+B(v)
1978Abortusequi4,12e,n,x+B(v)
1975Abortusovis4,12c1,6+B(v)
1985Africana4,12r,(i)l,w+B(v)
1988Agama4,12i1,6+B(v)
1977Agona4,12f,g,s+B(v)
1998Albert4,12z10e,n,x+B(v)
1992Altendorf4,12c1,7+B(v)
1989Arechavaleta4,5,12a1,7+B(v)
2049Banana4,5,12m,t+B(v)
2030Bispebjerg1,4,12ae,n,x+B(v)
2047Bissau4,12ce,n,x+B(v)
2045Bochum4,5,12rl,w+B(v)
2031Bradford4,12r1,5+B(v)
2017Brancaster1,4,12z29+B(v)
1990Brandenburg4,5,12l,ve,n,z15+B(v)
1980California4,12g,m,t+B(v)
2029Canada4,12b1,6+B(v)
2060Chester4,12e,he,n,x+B(v)
2042Clackamas4,12l,v1,6+B(v)
2050Coeln4,5,12y1,2+B(v)
1999Derby1,4,5,12f,g+B(v)
1991Duisburg4,12de,n,z15+B(v)
2039Eko4,12e,h1,6+B(v)
1987Essen4,12g,m+B(v)
2057Farsta4,12ie,n,x+B(v)
2053Finaghy4,12y1,6+B(v)
1997Fulica4,5,12a+B(v)
2058Fyris4,5,12l,v1,2+B(v)
2052Haduna4,12l,z13,z281,6+B(v)
2021Haifa1,4,5,12z101,2+B(v)
2035Hato4,5,12g,m,s+B(v)
1976Heidelberg1,4,5,12r1,2+B(v)
2033Hessarekl4,12a1,5+B(v)
2059Huettwillen1,4,12al,w+B(v)
2034Indiana1,4,12z1,7+B(v)
2012Iruri1,4,12z101,5+B(v)
2036Kaapstad4,12e,h1,7+B(v)
2076Kalamu4,12z4,z24+B(v)
2075Kiambu4,12z1,5+B(v)
2065Kisangani1,4,5,12a1,2+B(v)
2062Koenigstuhl1,4,12ze,n,z15+B(v)
2073Lagos1,4,12i1,5+B(v)
2066Limete1,4,12b1,5B(v)
2084Loubomo4,12z1,6+B(v)
2068Madras4,5,12m,te,n,z15+B(v)
2096Mono4,12l,w1,5+B(v)
2083Mons1,4,12dl,w+B(v)
2082Mura1,4,12z10l,w+B(v)
2061Neftenbach4,12ze,n,x+B(v)
1986Paratyphi B1,4,5,12b1,2+B(v)
1983Paratyphi B1,4,5,12b+B(v)
2098Pasing4,12z351,5+B(v)
2099Preston1,4,12zl,w+B(v)
1981Reading(1),4,5,12e,h1,5+B(v)
2100Reinickendorf4,12l,z28e,n,x+B(v)
1982Saintpaul1,4,5,12e,h1,2+B(v)
2102Sandiego4,12e,he,n,z15+B(v)
2104Shubra4,5,12z1,2+B(v)
2107Stanleyville1,4,12z4,z23+B(v)
2113Togo4,12l,w1,6+B(v)
2114Tokoin4,12z10e,n,z15+B(v)
2116Tsevie4,12ie,n,z15+B(v)
2117Tudu4,12z101,6+B(v)
2118Tumodi1,4,12iz6+B(v)
9003Typhimurium1,4,[5],12i1,2+B(v)
1974Tyresoe4,12l,z13,z281,5+B(v)
2124Winneba4,12r1,6+B(v)
  • a See Fig. 2.